Search
Close this search box.

Wat is triage?

In onze gezondheidscentra wordt triage toegepast. Met behulp van triage wordt bereikt dat een patiënt:

  • op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt én
  • bij de juiste hulpverlener (bijvoorbeeld bij de assistente, huisarts, verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner). 

Het doel van triage is om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en, ondanks de toenemende drukte, de wachttijden tot een minimum te beperken.

Als u opbelt voor een afspraak zal de assistent(e) vragen naar de reden van de hulpvraag: ‘Wat is er aan de hand?’  of  ‘Wat zijn uw klachten?’.  Deze informatie is nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistent(e) weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen. De assistent(e) heeft een beroepsgeheim.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistent(e) geeft u zelf een advies;
  • Hij/zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de huisarts of verpleegkundig specialist;
  • Hij/zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de praktijkondersteuner;
  • Hij/zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of verpleegkundig specialist;
  • Hij/zij maakt een afspraak voor een consult bij de praktijkondersteuner
  • Hij/zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente;
  • Hij/zij maakt een afspraak voor een visite door de huisarts of verpleegkundig specialist, de praktijkondersteuner of de assistente.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistent(e) u soms het voorstel doen later in de week te komen. U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht, maar misschien niet bij uw eigen dokter. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistent(e) een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.

Praktijknummer (alle locaties)

Wij zijn geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 – 17.00u. 

Behalve tussen: 
10.00-10.30u
13.00-14.00u
16.30-17.00u
Dan zijn wij alleen voor spoed bereikbaar. 

Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.