Wat is triage?

In onze gezondheidscentra wordt triage toegepast. Met behulp van triage wordt bereikt dat een patiënt:

  • de juiste zorg krijgt;
  • op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt én
  • bij de juiste hulpverlener (bijvoorbeeld bij de assistente, huisarts, verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner). 

Het doel van triage is om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en, ondanks de toenemende drukte, de wachttijden tot een minimum te beperken.

Als u opbelt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van de hulpvraag: ‘Wat is er aan de hand?’  of  ‘Wat zijn uw klachten?’.  Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij heeft informatie nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen. De assistente heeft een beroepsgeheim.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met uw huisarts;
  • Zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de huisarts of verpleegkundig specialist;
  • Zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de praktijkondersteuner;
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of verpleegkundig specialist;
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de praktijkondersteuner
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente;
  • Zij maakt een afspraak voor een visite door de huisarts of verpleegkundig specialist, de praktijkondersteuner of de assistente.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht, maar misschien niet bij uw eigen dokter. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.

Praktijknummer (alle locaties)
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.