Search
Close this search box.

De Straatdokter in Eindhoven

De Straatdokter biedt in Eindhoven huisartsenzorg aan daklozen, verslaafden en groepen die om verschillende redenen geen gebruik kunnen of willen maken van de reguliere huisartsenzorg in Nederland. In oktober 2006 is Clematis Gezondheidscentra (toentertijd Huisartsenpraktijk Gestel Midden) gestart met de Straatdokter. 

De huisarts en verpleegkundig specialist trekken de stad in om moeilijk bereikbare mensen  de huisartsenzorg te geven die ze nodig hebben. Mensen die geen zorgverzekering hebben worden ook geholpen. Wel wordt ernaar gestreefd deze mensen alsnog zo snel mogelijk te verzekeren.

Op diverse plaatsen in de stad houdt De Straatdokter spreekuren. Hierbij werken wij samen met stichting Neos, Novadic-Kentron, Diaconaal Centrum Eindhoven, Leger des Heils en Vluchtelingen in de Knel.  Zie de website Straatkompas voor de sociale kaart van Eindhoven waar dak- en thuislozen kunnen aankloppen voor hulp. 

Financiering

De kosten van de Straatdokter worden voor een deel vergoed door de reguliere zorgverzekeraar voor het verzekerde deel van de doelgroep. De huisartsenpraktijk betaalt een groot deel echter zelf. Het blijft vooralsnog de eerste en enige voorziening in Nederland voor dak- en thuislozen waar het initiatief bij een particuliere organisatie ligt. Ook het financiële risico ligt bij de huisartsenpraktijk. De zorgverzekeraars dragen geen risico en geven een geringe bijdrage en er is geen subsidie vanuit de gemeente Eindhoven.

Gezondheidscentrum Gestel Midden met de Straatdokter in de media:
–> Straatdokter houdt spreekuur voor daklozen in Eindhoven, Eindhovens Dagblad 14 januari 2017. 

Praktijknummer (alle locaties)

Wij zijn geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 – 17.00u. 

Behalve tussen: 
10.00-10.30u
13.00-14.00u
16.30-17.00u
Dan zijn wij alleen voor spoed bereikbaar. 

Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.