Medewerkers

Artsen

De artsen van Clematis Gezondheidscentra vormen samen met de rest van de medewerkers een sterk team.

Y. Batah

Huisarts

P. Meulesteen

Huisarts

N. Schaefer

Huisarts

VACATURE

Huisarts

Nog niet bekend

Huisarts in opleiding

Vacature

Basisarts

A. Aarts

Basisarts 

I. Versmissen

Basisarts 

R. de Vlieg

Basisarts

Verpleegkundig specialisten

Voor veel klachten kunt u zowel bij de huisarts als bij de verpleegkundig specialist (VS) terecht. Verpleegkundig specialisten zijn speciaal voor deze functie opgeleid en kunnen u zelfstandig hulp bieden. Het betreft bijvoorbeeld:

  • klachten die gaan over de huid
  • klachten die te maken hebben met beweging
  • gynaecologie
  • urologie
  • kno-klachten (keel, neus, oor)

Verder hebben de VS speciaal de ouderenzorg binnen hun aandachtsgebied.

P. van der Aa-Boogaers

L. Dirks-de Brouwer

E. van 't Geloof

in opleiding

M. Kakar

in opleiding

J. Kruip-van den Heuij

M. Meulesteen-Kuipers

E. Veld-Spoelstra

Praktijkassistenten

Onze assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine of bloedonderzoek en voor herhaal recepten. Zij staat u als eerste te woord als u naar de praktijk belt. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft een beroepsgeheim. Het kan zijn dat zij u enkele vragen stelt om vast te stellen welke actie moet worden ondernomen.

Amber

Babette

Bente

Cindy

Ellen

Isa

Laila

Michèle

Natascha

Nathalie

Sophie

Tjesje

Vera

Praktijkondersteuners (POH)

Praktijkondersteuner Somatiek
De praktijkondersteuner is er speciaal voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus (suikerziekte), astma/COPD, hart- en vaatziekten, osteoporose (botontkalking) en begeleiding van zwangere vrouwen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Na verwijzing door de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Zij begeleidt u, geeft u advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden.

Praktijkondersteuner GGZ
De praktijkondersteuner GGZ begeleidt mensen die last hebben van klachten op psycho-sociaal gebied, zoals depressieve klachten, angstklachten en klachten van overspannenheid. Maar ook problemen met sociale contacten en/of werk- of relatieproblemen kunnen aan bod komen. Net zoals stemmingsklachten na een verlieservaring, opvoedproblemen en gedragsproblemen bij kinderen. Na een oriënterend gesprek, waarin de klachten in kaart worden gebracht, wordt samen met de cliënt gekeken of er een vervolgafspraak wenselijk is. Indien er meer hulp nodig is kan zij doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder.

T. Hoekstra

POH Somatiek

H. Marcelis

POH Somatiek

D. Peeters

POH Somatiek

I. Steenbergen

POH Somatiek

M. van der Aa

POH GGZ

M. de Luij

POH GGZ

C. Lunshof

POH GGZ

Backoffice

M. van der Heijden-van den Boom

Centrummanager

E. Melieste-Schenkelaars

Assistent Centrummanager

R. van Schijndel

Administratief medewerkster

Praktijknummer (alle locaties)
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.