Klachten

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met ons gezondheidscentrum. U vindt bijvoorbeeld dat u niet goed geholpen bent of u heeft het gezondheidscentrum niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen en te e-mailen naar clematis@ezorg.nl. De klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch, schriftelijk of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt hier uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u het niet eens zijn met het oordeel dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100 / info@skge.nl /www.skge.nl


Praktijknummer (alle locaties)
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.