Inschrijven

Nieuwe patiënten zijn bij ons altijd welkom

Wilt u zich bij ons inschrijven? Dat kan bij één van de 4 locaties:
1. Gezondheidscentrum Gestel Midden (Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA Eindhoven);
2. Gezondheidscentrum Zuiderpark (Gagelboschplein 1, 5654 KN Eindhoven);
3. Gezondheidscentrum Hartje Eindhoven (Gerard Philipslaan 143a, 5616 TV Eindhoven);
4. Gezondheidscentrum Oud Gestel (Lassusstraat 4, 5654 LL Eindhoven).

Het is niet mogelijk om u via de website in te schrijven d.m.v. een online formulier. Dit in verband met de veiligheid van uw gegevens en de wet- en regelgeving omtrent de AVG.

U kunt zich wel inschrijven bij Clematis Gezondheidscentra door het inschrijfformulier te downloaden en ingevuld in te leveren bij een van onze praktijken.

Het is belangrijk dat uw medisch dossier zo spoedig mogelijk in ons bezit komt na inschrijving. Op deze manier kunnen wij zorgvuldig werken. Wilt u uw vorige huisarts vragen dit aan ons toe te zenden?

De  “Opt-in” regeling is per 1 januari 2013 van kracht. Opt-in betekent dat de patiënt zelf nadrukkelijk toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens. Elke hulpverlener, zoals huisarts, spoedpost,apotheek en specialist zullen zelf elke patiënt schriftelijk of mondeling om toestemming vragen. Via deze link kunt u meer lezen over Opt-In, over welke gegevens het gaat en over toestemming geven. Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur.

Brengt u bij een eerste bezoek aan ons gezondheidscentrum ook uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee?

Praktijknummer (alle locaties)
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.