Gedragscode

Binnen Clematis Gezondheidscentra geldt een gedragscode. Dit is een beschrijving van de gedragsregels die binnen onze organisatie gelden.

Waarom een gedragscode?

Clematis Gezondheidscentra wil graag een laagdrempelige, gastvrije organisatie zijn voor patiënten en bezoekers en daarnaast medewerkers een zo prettig en veilig mogelijk werkklimaat bieden. Om dit te kunnen realiseren zijn enkele gedragsregels opgesteld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Gedragsregels

 • Medewerkers, patiënten en bezoekers gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal of lichamelijk geweld, (seksuele) intimidatie en bedreiging accepteren we niet;
 • Discriminatie, in woorden of daden, accepteren wij niet. U dient respect te hebben voor de levensbeschouwing, waarden en normen van een andere patiënt, medewerker of bezoeker;
 • Het gebruik van alcohol en andere drugs op onze locaties is, zonder toestemming, verboden;
 • Het vernielen van eigendommen van Clematis Gezondheidscentra, medewerkers of andere bezoekers is niet toegestaan;
 • Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd;
 • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Als u in gesprek bent met een zorgverlener, telefoneert u niet. Zonder toestemming mag u het gesprek niet opnemen, fotograferen of filmen;
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht;
 • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen;
 • Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Als u in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kunt u dit melden bij de assistente.

Overtreding van de gedragscode

Wanneer u zich niet aan de regels van de gedragscode houdt, heeft dit gevolgen:

 • Wanneer u een lichte overtreding maakt of de eerste keer dat u bepaald gedrag vertoont, krijgt u een formele waarschuwing van de directie. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
 • Bij herhaaldelijke of zware overtredingen wordt bij u als patiënt de relatie met de zorgverlener beëindigd en als bezoeker de toegang tot de locatie ontzegd. Ook kunnen we, waar dat van toepassing is, aangifte doen bij de politie.

 

Praktijknummer (alle locaties)
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.