Zoek
Sluit dit zoekvak.

Afspraak en voorbereiding

Alle spreekuren zijn uitsluitend op afspraak te bezoeken.

Afspraken kunnen tijdens openingstijden telefonisch gemaakt worden tot 13 uur. Online kunt u via ons portaal 24 uur per dag een afspraak maken bij een arts of een verpleegkundig specialist. 

Voor een consult wordt in de regel 10 minuten gepland. Komt u voor vragen die meer tijd nodig hebben, reserveer dan meer tijd. Dit voorkomt dat het spreekuur uitloopt of dat uw vragen onvoldoende aandacht krijgen.

Voor het maken van een afspraak zal de assistent(e) vragen naar de klacht(en) waarvoor u wilt komen. Hij/zij is daartoe opgeleid en doet dit door een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht(en). Zie dit filmpje voor meer informatie hierover.

De assistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ter voorbereiding kunt u gebruik maken van de folder van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Zijn er spoedeisende zaken, dan gaan deze voor op de geplande afspraken. Dit kan betekenen dat u moet wachten of dat de assistent(e) u benadert voor een nieuwe afspraak.

Indien u een videoconsult (beeldbellen) wenst, kunt u dit doorgeven aan de assistent(e) of aan uw praktijkondersteuner Somatiek of GGZ. 

Niet verschijnen op uw afspraak

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hierdoor gaat voor de huisarts/verpleegkundig specialist/ praktijkondersteuner of doktersassistent(e) onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Iemand anders kan dan in uw plaats op het spreekuur komen.

Wat gebeurt er als u niet tijdig afzegt?
Als u niet of niet tijdig uw afspraak afzegt zijn we genoodzaakt een bedrag van € 30,91 in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen? Belt u dan op tijd af.

Komt u te laat op uw afspraak?

Indien u te laat komt op uw afspraak, dan komt deze te vervallen. U kunt dan geen nieuwe afspraak krijgen voor dezelfde dag. 

Praktijknummer (alle locaties)

Wij zijn geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 – 17.00u. 

Behalve tussen: 
10.00-10.30u
13.00-14.00u
16.45-17.00u
Dan zijn wij alleen voor spoed bereikbaar. 

Spoednummer
Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00 u
Huisartsenpost
Voor spoed in de avond of in het weekend.